Gode råd fra skorstensfejermester


  • Fyr altid med rent og tørt brænde (tænk på miljøet og din nabo)
  • Ring altid inden montering af skorsten og ildsted for at få den nødvendige vejledning
  • Køb aldrig brugte ildsteder uden gyldig prøvningsattest (det gælder også miljøet)
  • Er der problemer med trækket i skorstenen/brændeovnen, kontakt da straks din autoriserede skorstensfejermester
  • Alle nyopsatte ildsteder og skorstene skal godkendes af din autoriserede skorstensfejermester inden brug

Fyring i fastbrændselsovne

Fastbrændselsovn

Enhver form for fyringsanlæg til fast brændsel:

•  Brændeovn
•  Brændekedel
•  Pejs
•  Fast brændselsfyr
•  Masseovn
•  Stokerfyr
•  Pillefyr og lignende

 

Hvad må du brænde af i din fastbrændselsovn:

•  Rent brænde
•  Kløvet træ
•  
Træpiller
•  Træbriketter

Hvad må du IKKE brænde af i din fastbrændselsovn:

•  Kul
•  Koks
•  Affaldstræ
•  Husholdningsaffald.

Affaldstræ:

Enhver form for behandlet træ:

•  Imprægneret træ
•  Malet træ
•  Lakeret træ
•  Limet træ
•  Spånplader
•  MDF-plader
•  Plastlaminatplader
•  Savsmuld
•  Træpaller

Husholdningsaffald:

Enhver form for affald, der fremkommer i en almindelig husstand bl.a.:

•  Mælkekartoner
•  Pap
•  Plast
•  Farvede glittede reklamer og blade.

Anvendelse:

Der må ikke fyres natten over. Dvs. om natten må lufttilførslen til fastbrændselsovnen ikke skrues ned med henblik på, at have gløder den næste morgen.

Skorsten og røggener:

Der skal sikres, at brugen af fastbrændselsovnen ikke medføre væsentlige røggener for naboerne.

For flere gode råd:

Få flere gode råd i DAPO’s brochure: “Det gode liv med ild”

Miljøstyrelsen: www.mst.dk

Brandteknisk vejledning 22 – Halmfyringsanlæg

Brandteknisk vejledning 32 – Biobrændselsfyrede centralvarmekedler