Skorstensfejning

Skorstensfejning i Thisted Syd

Alle danske kommuner skal tilbyde borgere og virksomheder muligheden for at få besøg af en skorstensfejer. Og kommunen er også klageinstans i forhold til skorstensfejerens områder. Kommunen har i øvrigt ingen forpligtigelser i forhold til skorstensfejere.

Jævnlig fejning af skorstene har blandt andet til formål at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner.

 

Vi kører i hele Distrikt Syd:
7700 Thisted
7752 Snedsted
7770 Vestervig
7760 Hurup Thy
7755 Bedsted Thy

Lovpligtig skorstensfejning:

Med et brandpræventivt tilsyn, sørger vi for, at din skorsten er renset, som reglerne foreskriver, hvorved risikoen for brand minimeres.

Det er lovpligtigt at få renset skorstenen mindst en gang årligt. Skorstensfejeren skal rense skorsten, røgrør og røgkanaler, samt udføre et årligt brandpræventivt tilsyn. Skorstensfejergebyret opkræves over ejendomsskattebilletten. Når du som husejer modtager din ejendomsskattebillet, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde altså være medregnet.

Det ekstra arbejde, som du ønsker udført, afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Du finder regler og prislisten for det lovpligtige skorstensfejning her.

Skorstensfejningen vil derefter udføres efter aftale med firmaet.

Når der bliver monteret nye kedler eller brændeovne i Thisted kommune skal det meldes til skorstensfejeren. Vi forestår så den lovpligtige tilmelding af ildstedet. Vi gør opmærksom på, hvis der skal foretages udbedringer af sikkerheden i forhold til ildstedet, men også hvis adgangsforholdene i forhold til udførsel af skorstensfejerarbejdet skal bringes i orden.

Skorstensfejningen vil derefter udføres efter aftale med firmaet.

 • Du bedes venligst tilse at adgang til skorsten, ildsted, renselåger m.v. er fri.
 • Aftal evt. en tid med skorstensfejeren. Måske få en nabo til at åbne eller du kan lægge en nøgle hvis ingen er hjemme.
 • Skorstensfejermesteren kan træffes mellem 7.00 – 15.00, Mandag – Fredag.
 • Du kan ringe direkte til den skorstensfejer der har været hos dig, og aftale ny tid. Dette fremgår af den røde besøgsseddel skorstensfejeren har lagt hos dig.
 • Der må ikke være fyret op i pejs eller brændeovn, de skal være kolde før rensning.
 • Har du pejs, skal spjældet være lukket under fejningen for at undgå tilstøvning.
 • Har Du brændeovn, skal alle luftindtag og låger være lukket under fejningen for at undgå tilstøvning.
 • Sørg for at tætningsbånd omkring røgrør og låger altid er tætte.
 • Afdækning omkring de steder skorstensfejeren skal servicer, tilrådes.
 • Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra taget, skal der være en sikker adgangsvej til skorstenens top.
 • Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra loftet, skal der være gangbro og lys, samt stige til loft.
 • Vedlighold jævnligt renseklapper/bundpropper/renselemme ved at løsne disse en gang imellem, så de ikke rustner fast.
 • Har du planer om at male din renselem, er det en god ide at tage den af inden denne males og den skal være tør inden du sætter den på igen.
 • Hårdt vejr, sne og regn kan hindre os i at nå dem den adviserede dag.
 • Afgang og tilgang af ildsteder og skorstene skal anmeldes til den lokale Skorstensfejermester.
 • Husk også at give besked til skorstensfejermesteren, hvis du har byttet din
  “gamle” brændeovn / fyringsanlæg  ud med en ny.
jydepejsen brændeovn

Opkrævningsform

Gebyret for at få fejet din skorsten bliver opkrævet over ejendomsskattebilletten.

Når du modtager din ejendomsskattebillet, vil gebyret for skorstensfejeren være medregnet. Eventuel ekstraarbejde som du får udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Spørgsmål?

Har du rettelser eller spørgsmål til din skorstensfejning, kan du få råd og vejledning af din skorstensfejer.

Husk også samtidig, at oplyse evt. ændring af varmeinstallation til BBR på mail: bbrkontoret@thisted.dk.